Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

poniedziałek, 10 wrzesień 2018 08:55

Politechnika Młodych Odkrywców

Napisane przez pedagog
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie bierze udział w projekcie „Politechnika Młodych Odkrywców” realizowany przez PRz.  Jego celem jest popularyzacja nauki i rozwijanie wiedzy technicznej wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat. Pierwsze zajęcia odbędą się już w październiku.

Projekt jest finansowany z programu POWER. Politechnika Rzeszowska uzyskała dofinansowanie w wysokości 461 125,87 zł. Projekt będzie realizowany przez trzy wydziały uczelni: Elektrotechniki i Informatyki, Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Chemiczny przy wsparciu administracyjnym Centrum Transferu Technologii.

Celem projektu jest rozwój kompetencji poprzez popularyzację nauki i stymulowanie chęci poznawania i rozwijania wiedzy technicznej w niekonwencjonalny sposób wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W ramach zajęć, dzieci będą uczestniczyć w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych z zakresu nauk ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i automatyka. Dzięki temu „młodzi studenci” zdobędą umiejętności twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań i pasji.

Zaplanowano dwie edycje projektu, a pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku 2018. Kolejna edycja ruszy z początkiem roku akademickiego 2019/2020. Rekrutacja na każdą edycję będzie przeprowadzana oddzielnie. Rekrutacja do Politechniki Młodego Odkrywcy odbędzie się przy udziale szkół współpracujących z Politechniką Rzeszowską w ramach projektu. 

W Politechnice Młodego Odkrywcy będzie mogło „studiować” łącznie 402 młode osoby, które będą miały do wyboru jeden z trzech kierunków:  szkołę młodych informatyków, szkołę młodych fizyków i matematyków oraz szkołę młodych chemików.

Uczniowie z naszej szkoły są rekrutowani do programu Szkoła młodych chemików na Wydziale Chemicznym.

Zajęcia warsztatowe pomogą słuchaczom rozszerzyć wiedzę i rozwinąć swoje zainteresowania w dziedzinie chemii. Cykl zajęć warsztatowych będzie stanowił uzupełnienie wiedzy przekazywanej na lekcjach chemii realizowanych w ramach podstawy programowej w końcowym okresie ośmioletniej szkoły podstawowej. W ramach zajęć uczniowie będą samodzielnie przeprowadzać proste doświadczenia chemiczne w obecności prowadzącego. Zajęcia będą się odbywać raz na 2 miesiące. Samodzielne wykonywanie doświadczeń będzie rozwijać zainteresowanie chemią i wskazywać na użyteczność wiedzy teoretycznej zdobywanej na lekcjach chemii. Atrakcyjna  tematyka i forma  zajęć,  odmienna  od typowego  sposobu  prowadzenia  lekcji,  wpłynie  korzystnie  na  zaangażowanie  uczniów  w samodzielne  zdobywanie  wiedzy.

Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczyciel chemii – Barbara Świerzowska.

Czytany 124 razy