Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Start
poniedziałek, 25 listopad 2019 11:01
Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły do udziału w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

Do 2 grudnia 2019 roku zbieramy:

klasy 1-3 artykuły szkolne,

klasy 4-6 żywność (trwałą),

klasy 7-8 środki czystości.

Zbieramy dla rodzin potrzebujących naszej pomocy.

Szczegóły akcji u pedagoga szkolnego.

piątek, 22 listopad 2019 08:21
Od 25  listopada  do 2 grudnia 2019 roku odbędzie się w naszej szkole akcja „Misie Ratownisie”,  która ma na celu zbiórkę pluszaków dla dzieci poszkodowanych w wypadkach i pożarach. Misie będą wręczane dzieciom przez służby ratunkowe i policjantów na miejscach zdarzeń.

 "Miś ratowniś" w świadomości dziecka uosabia domowe ciepło, bezpieczeństwo, czułą i serdeczną bliskość rodziców, czyli wszystko to, co traci ono w wyniku np. nieszczęśliwego wypadku. Dlatego w sytuacjach, kiedy potrzebne jest znalezienie zastępczego źródła oparcia, skupienie/odwrócenie uwagi czy nawiązaniu kontaktu z dzieckiem pluszak może okazać się bardzo użyteczny

Ty również możesz pomóc! Podaruj swojego misia, który pomoże poszkodowanym dzieciom.  Misie - maskotki mogą być nowe, używane, ale nie zniszczone.  Zatem nie czekaj, pomóż – podaruj!

Wesprzyj szkolną zbiórkę!

Odpowiedzialna za akcję jest pani Barbara Świerzowska

czwartek, 21 listopad 2019 12:46
W dniu 14 listopada 2019 roku odbył się w bibliotece Szkolny Konkurs „Mistrz Czytania” dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 57 uczniów – 11 z klasy Ia, 7 z Ib, 11 z IIa, 10 z IIb, 9 z IIIa i IIIb. Zadaniem uczestników konkursu było przeczytanie fragmentu książki, wcześniej wylosowanego przez ucznia spośród czterech, wybranych przez komisję konkursową. Podczas czytania ocenie podlegała płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.
poniedziałek, 18 listopad 2019 09:26
Zarządzenie 14/2019/2020

Informuję wszystkich uczniów, że w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) odbędą się w naszej szkole zabawy andrzejkowe. Zabawy odbędą się w następujących grupach na sali gimnastycznej.

klasy 1-3 godz. 10.00 - 12.00

klasy 4-5 godz. 12.30 - 15.00

klasy 6-8 godz. 16.00 - 19.00

Opiekę sprawują wychowawcy klas oraz rodzice. Obowiązuje obuwie zastępcze. Kursy autobusu szkolnego bez zmian. Uczniowie najstarszej grupy odjeżdżają we własnym zakresie. Proszę o zebranie zgód od rodziców na udział w zabawie andrzejkowej (grupa klas 6-8). 

 

poniedziałek, 18 listopad 2019 08:11
W  dniu 12 listopada uczniowie klas I – III spotkali się z Panem Rafałem  Kostrząbem, treserem psów. Najpierw zaprezentowały się dwa owczarki niemieckie: Catrin i Euforia, a na końcu wszyscy mogli zobaczyć Yorka Teriera o imieniu Jeffrej .  Zwierzęta wykazały się umiejętnością słuchania i dokładnego wykonywania poleceń prowadzącego. Wszystkie psy  warowały, biegały, siadały. Dzieci mogły się z nimi również pobawić. Na koniec treser zwrócił uwagę uczniom, jak należy się zachować w razie ataku  psa.
Dzieci i nauczyciele z zainteresowaniem oglądały  popisy psów. Występ wszystkim się bardzo podobał.  Dziękujemy !!!

Beata Pieszczoch

FOTORELACJA Anna Kostrząb

Psy w szkole
Psy w szkole
Psy w szkole
Psy w szkole
Psy w szkole
Psy w szkole
Psy w szkole
Psy w szkole