Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Start
niedziela, 10 grudzień 2017 22:40

Szkoły stawiają na jakość kształcenia

Szkoły uczestniczące w Projekcie „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00 zostały wyposażone nowoczesny sprzęt komputerowy. Do placówek oświatowych trafiły laptopy dla uczniów i nauczycieli, tablety, tablice interaktywne z rzutnikami multimedialnymi, urządzenia wielofunkcyjne – drukujące i skanujące, a także akcesoria ułatwiające stosowanie TIK przez uczniów niepełnosprawnych.

Koszt zakupu – w 95% współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa –  wyniósł  ogółem 947 724,84 zł.

Sprzęt jest wykorzystywany podczas zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów i uczennic  oraz ich umiejętności przydatne na rynku pracy, które prowadzą nauczyciele przeszkoleni w ramach projektu, a także na innych lekcjach w szkole. Podczas zajęć uczniowie i uczennice pracują pod kierunkiem nauczyciela na własnym laptopie lub tablecie. Atrakcyjność i efektywność zajęć podnosi tablica interaktywna, urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym , działające jak wielki ekran dotykowy. Tablica wyświetla w dużym formacie teksty, rysunki, schematy, strony internetowe, zdjęcia, filmy oraz prezentuje ciekawe programy edukacyjne. Użytkownik korzystający z tablicy ma możliwość wchodzenia w interakcję z treścią na ekranie – może obsługiwać każdy program z komputera, czyli  pisać, zaznaczać, podkreślać, rysować, przemieszczać, a efekty swojej pracy może rozesłać e-mailem lub wydrukować.

Wykorzystanie do nauki  nowoczesnego sprzętu komputerowego pozwoli lepiej przygotować uczniów i uczennice do startu w życie zawodowe: wyposaży w umiejętności i sprawności związane z obsługą urządzeń cyfrowych, poszukiwaniem informacji i rozwiązywaniem problemów oraz komunikacją. Praca z komputerem lub tabletem na zajęciach zwiększy aktywność dzieci, nauczy  lepszej współpracy w grupie, zachęci do samodzielnej nauki.

                                                                                                                      Zespół Projektowy

 

 

sobota, 09 grudzień 2017 13:00
Realizując jedno z założeń Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły w dniu 7 grudnia 2017 uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum wybrali się wraz z opiekunami do Krosna, aby obejrzeć spektakl przygotowany przez Agencję Artystyczną  „Joanna” z Kielc pt. „Wspomnienia narkomanki”. Jest to sceniczna adaptacja książki Barbary Rosiek pt. „Pamiętnik narkomanki”. Prowadzącym był reżyser Marek Tercz. W rolę autorki wcieliła się aktorka Magdalena Jarek.
Spektakl rozpoczął się wprowadzeniem w problematykę przez reżysera. Następnie na scenie pojawiła się aktorka, która wcielając się w rolę Barbary opowiedziała widzom całą swoją historię. Jest młodą dziewczyną, pilną uczennicą i dobrą córką, która pod wpływem nowych znajomych sięga po narkotyki. Narkotyki doprowadzają ją na samo dno, gdzie została jej tylko samotność, cierpienie i śmierć. Po zapaści Basia postanawia jednak żyć. Walczy o siebie, kończy szkołę, później studia.
Spektakl ukazuje bezwzględny mechanizm uzależnienia. Jest przestrogą przed piekłem uzależnienia od narkotyków. Młodzież z dużym zainteresowaniem i skupieniem obejrzała spektakl, w którym wypowiedzi aktorów przeplatały się z trafnie dobraną muzyką zespołu „Dżem”. Zasłuchanie i powaga na twarzach nastolatków wykazywała, że temat bardzo ich zainteresował, a przede wszystkim poruszył. Docenił to sam reżyser, który powiedział, że jest bardzo zbudowany postawą młodzieży. Gimnazjaliści zostali uświadomieni o szkodliwości zażywania narkotyków. Na pewno na długo zapamiętają tę niezwykłą lekcję na temat tego, jak wykorzystać swoje życie w pełni, jak go nie stracić.
Podczas przedstawienia kilkakrotnie powtarzano szokującą statystykę. Jedna na dziesięć osób, która spróbuje narkotyków uzależni się, z tego jedna na trzy osoby umrze.
Wyjazd został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie. Dziękujemy!
sobota, 09 grudzień 2017 12:49
Jak co roku 6 grudnia do naszej szkoły zawitał Święty Mikołaj. Podczas pracy pomagały mu Aniołki.
Było mnóstwo prezentów i bardzo wesoło.
Najmłodsze dzieci chwilami czuły strach i nie wiedziały, co powiedzieć, ale i tak wszyscy otrzymali prezenty.
 
Pomimo wyjątkowego dnia, dla pewności, że nauczyciel nie wezwie do odpowiedzi, trzeba było mieć na głowie czapkę Świętego.
 
Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski.
sobota, 09 grudzień 2017 11:55
Dnia 4 grudnia 2017roku uczniowie naszej szkoły udali się do Jasła. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w nowoczesnym Obserwatorium Astronomicznym przy I Liceum Ogólnokształcącym. Dzięki kierownikowi obserwatorium panu Ryszardowi Prajsnerowi uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat obserwatorium, działania obrotowej kopuły na dachu budynku o średnicy 5,2 m, z otwieraną pokrywą oraz przyrządów służących do obserwacji nieba. Uczniowie obserwowali przez lornetki okoliczne krajobrazy. Wszystko po to, aby zaszczepić u dzieci pasję do astronomii.

Następnie wycieczkowicze udali się do pierwszego w Polsce  Muzeum Lizaka. Pani przewodnik opowiadała o początkach powstawania lizaków oraz jak wyglądała produkcja na przestrzeni kolejnych lat. Dzieci poznały historię zakładu Gran-Pik  Liwocz, który swoją działalność rozpoczął w 1955 r., kilka lat wcześniej przed produkcją znanych chupa-chups’ów. Dzieci miały możliwość  powąchać, dotknąć różnego rodzaju cukrów, które są wykorzystywane do produkcji słodyczy. Zobaczyły również  eksponaty maszyn stosowanych w karmelarstwie. Jednak największą atrakcją była możliwość własnoręcznego uformowania lizaka. Zwiedzanie zakończyliśmy w sklepiku ze słodkościami. To była bardzo ciekawa i słodka wycieczka. Dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do szkoły. Organizatorkami wyjazdu były panie: Beata Pieszczoch i Alicja Nawracaj.

FOTORELACJA

wtorek, 05 grudzień 2017 17:50
W dniach od 18 do 26 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyło się szereg zajęć w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, które polegają na uświadamianiu istnienia zjawisk oraz współzależności łączących ludzi a także miejsca na całym świecie. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumie się wzajemne powiązania i przenikanie się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych oraz technologicznych. Uczniowie mieli okazję brać udział w różnego rodzaju zajęciach, na których poznawali wiele ciekawych informacji dotyczących życia, problemów w różnych stronach świata.