Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Start
środa, 29 czerwiec 2016 07:47
24 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. O godzinie 8.00 ksiądz proboszcz Henryk Maguda odprawił uroczystą Mszę Świętą. Po Mszy Św., udaliśmy się do GOK-u, gdzie pani dyrektor Alicja Witkowska przywitała wszystkich zebranych i skierowała swoje słowa do uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Głos zabrały również: pani Bogusława Kostrząb przedstawiciel Rady Rodziców i Anna Zdebik przewodnicząca szkoły. W trakcie uroczystości zostały podsumowane osiągnięcia naszych uczniów w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. Na zakończenie uczniowie klasy Ia gimnazjum zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pani Barbary Świerzowskiej. Humorystyczne scenki i piosenki nawiązywały do tematyki wakacyjnej. Publiczność nagrodziła artystów burzliwymi oklaskami.
 
Życzymy wszystkim uczniom, aby wakacyjne miesiące były wielkim odkrywaniem świata,
a oni jego badaczami i odkrywcami…
UDANYCH WAKACJI!
środa, 29 czerwiec 2016 07:42
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum odbyło się 23 czerwca. O godzinie 13.00 została odprawiona Msza Święta przez księdza Jacka Nasiadkę. Po Mszy Św. ks. Nasiadka wręczył nagrody trzecioklasistom, którzy w ciągu całego roku szkolnego uzyskiwali celujące, bardzo dobre i dobre oceny z religii. Później wszyscy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów szkół, a następnie wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymny: narodowy i szkoły. Po tym wstępie głos zabrała dyrektor szkoły pani Alicja Witkowska, która przywitała zebranych gości, rodziców i przede wszystkim uczniów. Następnie głos zabrały: pani Bogusława Kostrząb przedstawiciel Rady Rodziców, przewodniczące samorządów uczniowskich: Julia Bara i Anna Zdebik. Absolwentów pożegnali także przedstawiciele klas młodszych. Uczniowie klas II gimnazjum wręczyli słodkie upominki trzecioklasistom. Jako pierwsze zostały wręczone Listy Gratulacyjne dla Rodziców najlepszych uczniów gimnazjum. Odebrali je państwo Krystyna i Stefan Rak – rodzice Kamili Rak z klasy 3a oraz państwo Bożena i Jan Kusz – rodzice Natalii Kusz z klasy 3b. Następnie odbyło się wręczenie nagród za najlepsze wyniki w nauce, zaangażowanie w życie społeczne szkoły, a także za godne reprezentowanie szkoły poza jej murami m. in. w konkursach i zawodach sportowych. Kulminacyjnym momentem całej imprezy był program kabaretowy w wykonaniu uczniów z klas trzecich gimnazjum przygotowany pod kierunkiem pań: Iwony Turek i Barbary Tomaszewskiej. Uczniowie występując w serialu „Szkoła” w sposób humorystyczny przedstawili scenki z życia uczniów. Występ bardzo się podobał i wywołał uśmiech wśród zgromadzonej publiczności.
środa, 29 czerwiec 2016 07:34
Dzień 19 czerwca na stałe zapisał się w kalendarzu uroczystości szkolnych Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie jako Dzień Patrona – bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika. W tym roku 20 czerwca świętowaliśmy 10 rocznicę nadania imienia bł. ks. Findysza szkołom wchodzącym w skład zespołu (19 czerwca 2006r.) Jako społeczność szkoły oddaliśmy hołd naszemu Patronowi, wspominając Jego osobę, nauki i przesłania.
środa, 22 czerwiec 2016 12:12
W dniu 21 czerwca 2016r. na  stadionie Miejskiego Klubu Sportowego OSTOJA w Kołaczycach odbyły się „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.„Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W ramach „słonecznego wydarzenia” Związek Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje akcję edukacyjną skierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 22 gmin należących do Związku tj. Miasta Jasła oraz Gmin: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.
Naszą szkołę reprezentowały siostry Ewelina i Justyna Wilk. Obie otrzymały wyróżnienia w konkursie plastycznym. Ewelina zwyciężyła w eliminacjach gminnych i wykonywała pracę na miejscu podczas imprezy. Tematem konkursu był plakat o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem, wykonany techniką mieszaną. Opiekunem uczniów była pani Barbara Świerzowska. Uczennice otrzymały dyplomy i cenne nagrody.
Akcja  „Słoneczne Dni” obejmowała: „bieg po słońce”, quizy, gry i zabawy oraz konkursy plastyczne. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne i wokalne. Były atrakcje z udziałem artystów z teatru ulicznego Wagabunda  m.in.: pokazy i mini warsztaty sztuki cyrkowej, puszczanie baniek mydlanych, pantomimę, klaunadę, nauka praw fizyki poprzez instalacje zabawek konstrukcyjnych. Na zakończenie imprezy wystąpił Mateusz Mijal.
piątek, 17 czerwiec 2016 11:34
Zapraszamy do udziału 
w Dniu Patrona naszej szkoły 
błogosławionego księdza Władysława Findysza – Męczennika, który odbędzie się 20 czerwca 2016 roku.
W tym roku szkolnym uroczystość zbiega się z 10 rocznicą nadania szkole imienia bł. księdza. 
Uroczystości rozpoczniemy Mszą Świętą odprawioną
o godz. 10.00 w żmigrodzkim Sanktuarium. 
O godz. 11.00 w budynku szkoły odbędzie się uroczysty apel. Serdecznie zapraszamy.