Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Start
piątek, 27 marzec 2020 09:38
Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji  i współpracy. Proszę Was o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu rodziców łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Pragnę powiadomić Państwa, w jaki sposób jest zorganizowana nauka w naszej szkole. 

Kontakt nauczycieli z rodzicami i uczniami odbywa się  poprzez dziennik elektroniczny VULCAN (zakładki: zadanie domowe i wiadomości), dostępne komunikatory oraz stronę szkoły.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.Wszyscy nauczyciele będą monitorowali i sprawdzali wiedzę ucznia oraz jego postępy w nauce poprzez komunikatory elektroniczne (mail, messenger, sms, skype) oraz portale społecznościowe (facebook).

Oceny będą wpisywane na bieżąco do dziennika elektronicznego. Zachęcam uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania z materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Rodzice planujcie czas dzieci w domu tak, aby zdalną edukację połączyli z zabawą i odpoczynkiem.

Przypadki utrudnionego korzystania z dziennika elektronicznego lub brak sprzętu w domu zgłaszajcie do wychowawców klas.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i wierzę, że patron szkoły czuwa nad nami i w niedługim czasie wrócimy do normalności.

Wszyscy razem musimy przetrwać ten trudny czas.

Alicja Witkowska – dyrektor szkoły

środa, 25 marzec 2020 07:30
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca 2020r.  „W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19” wydłuża okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia 2020 r.
W placówkach tych, jak wynika z rozporządzenia, zawieszona jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.

Zgodnie z rozporządzeniem, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zadania szkół i przedszkoli, w których zawieszono zajęcia, realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W naszej szkole poprzez dziennik elektroniczny VULCAN (zakładki: zadanie domowe i wiadomości).

 Alicja Witkowska – dyrektor szkoły

wtorek, 24 marzec 2020 10:59
Prosi się wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły, którzy do tej pory nie wpłacili za obiady za miesiąc marzec o dokonanie wpłat. Opłatę w kwocie 28 zł należy uiścić w dniu 26 marca 2020 roku (czwartek) w godzinach od 10.00 do 12.00 w budynku szkoły podstawowej.

Jest to ostateczny termin wpłat.

Wpłat można również dokonać na podany numer rachunku bankowego:

05 8636 1015 2004 1603 5542 0001

Dyrektor szkoły
Alicja Witkowska
wtorek, 24 marzec 2020 10:58
                           Ola klasa 3b                                                                             Julka klasa 4a
                                                     Cyprian klasa 2a                      Rita klasa 5a
FOTORELACJA
poniedziałek, 23 marzec 2020 10:35
Proszę wszystkich nauczycieli o pracę z uczniami i wpisywanie w dzienniku elektronicznym tematów, zadań, ćwiczeń dla uczniów według swojego podziału godzin.

Proszę również o zapoznanie się z wytycznymi zamieszczonymi na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Dyrektor szkoły Alicja Witkowska