Zespół Szkół im.bł.ks.
Władysława Findysza Męczennika
ul. Mickiewicza 4
tel:134415031