Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Start
środa, 26 czerwiec 2019 08:49
19 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością księża, wójt gminy, chrzestna sztandaru gimnazjalnego, emerytowane nauczycielki gimnazjum, przewodnicząca Rady Rodziców oraz licznie zgromadzeni rodzice.

Dyrektor szkoły, pani Alicja Witkowska, podsumowała pracę szkoły w minionym roku. W swoim wystąpieniu poinformowała, że w bieżącym roku do szkoły uczęszczało 274 uczniów. Wszyscy otrzymali świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły. 35 uczniów uzyskało średnią ocen z poszczególnych przedmiotów powyżej 5,0.

62 uczniów szkoły uzyskało średnią ocen z poszczególnych przedmiotów 4,75 i więcej co gwarantuje otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem. Pani dyrektor wyróżniła szczególnie absolwentów, którzy ukończyli szkołę z bardzo dobrymi wynikami i uzyskali wysokie wyniki z egzaminów: ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.

Pani dyrektor wręczyła zaświadczenia i nagrody dla uczniów za reprezentowanie szkoły i osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych:

Julia Dybaś  klasa 7b   uzyskała tytuł laureata  w Konkursie z Języka polskiego organizowanym przez PKO w Rzeszowie (nauczycielka pani Iwona Turek).

Justyna Kudłaty klasa 8b uzyskała tytuł laureata  w Konkursie z Języka polskiego organizowanym przez PKO w Rzeszowie (nauczycielka pani  Wiesława Cieklinska-Popek) oraz tytuł finalisty w Konkursie z Chemii organizowanym przez PKO w Rzeszowie (nauczycielka pani Barbara Świerzowska).

Zuzanna Turek klasa 8b uzyskała tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” (nauczycielka  pani Wiesława Cieklinska-Popek).

Mateusz Dorociak klasa 3b uzyskał tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ” (nauczyciel pan Ryszard Turek).

Nagrody dla w/w uczniów w postaci książek, bonów upominkowych ufundowali nauczyciele przedmiotów oraz  Rada Rodziców.

Drugą grupą uczniów wyróżnionych przez panią dyrektor byli uczestnicy Projektu dla uczniów województwa podkarpackiego „Politechnika Młodych Odkrywców – Szkoła Młodych Chemików”. Do tej grupy należeli: Justyna Głodziak, Oliwia Nawracaj, Paulina Gajoska kl.3b gim., Kamil Gronek kl.3a gim., Justyna Kudłaty kl. 8b sp. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w soboty, nie bacząc na wolny dzień i konieczność dojazdu do Rzeszowa. Opiekunem grupy była pani Barbara Świerzowska. Dojazdy uczniów na zajęcia finansowała Rada Rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia z uczelni i nagrody książkowe od Rady Rodziców.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna uhonorowała rodziców listami gratulacyjnymi za szczególne osiągnięcia ich dzieci. Listy otrzymali:

Państwo Małgorzata i Ryszard Kudłaty za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, osiągnięcia w konkursach, bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty córki Justyny .

Państwo Iwona i Ryszard Turek za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, osiągnięcia w konkursach, bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty córki Zuzanny .

Państwo Małgorzata i Andrzej Głodziak za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, osiągnięcia w konkursach, zaangażowanie w prace na rzecz szkoły córki Justyny .

Państwo Alicja i Dariusz Nawracaj za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, zaangażowanie w prace na rzecz szkoły córki Oliwii.

Państwo Agnieszka i Marek Dorociak za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, osiągnięcia w konkursach, bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego, zaangażowanie w prace na rzecz szkoły syna Mateusza .

Państwo Wioletta i Mirosław Gronek za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego, syna Kamila .

Kilka słów do zebranych skierowała absolwentka gimnazjum Katarzyna Musiał. Po niej głos zabrała siódmoklasistka Karolina Kochanik, która w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnała starszych kolegów.

Absolwenci – Oliwia Nawracaj, Justyna Głodziak i Mateusz Dorociak przedstawili zebranym prezentację multimedialną podsumowującą 20 lat istnienia Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie.

Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna zatytułowana „Każde pokolenie ma własny czas”  przygotowana pod kierunkiem pani Małgorzaty Tłuściak. O oprawę muzyczną i dekorację zadbała pani Barbara Tomaszewska. W programie uczniowie na wesoło prezentowali swoje talenty. Kiedy zabrzmiała piosenka „Radość najpiękniejszych lat” w oczach wszystkich pojawiły się łzy. Każdy absolwent otrzymał pamiątkowy kubek ufundowany przez młodszych kolegów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa pana Tomasza Źrebca.

Zakończenie roku szkolnego 201...
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Zakończenie roku szkolnego 201...
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Zakończenie roku szkolnego 201...
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Zakończenie roku szkolnego 201...
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

środa, 26 czerwiec 2019 08:16
 „Jeżeli Ojczyzna jest domem naszym, to język jest dachem ów dom osłaniającym”

  św. Jan Paweł II

 Te słowa wypowiedziane  przed laty przez św. Jana Pawła II stały się mottem konkursu ortograficznego w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

 • Historia konkursów ortograficznych w Nowym Żmigrodzie

Konkursy ortograficzne organizowane były od 1997 roku w Szkole Podstawowej a później w Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie. Na początku były to rywalizacje klasowe lub międzyklasowe. W gimnazjum odbywały się cyklicznie co roku. Organizatorem i fundatorem nagród była p. Iwona Turek. W bieżącym roku szkolnym konkurs zyskał rangę gminnego.

 • Szkolny etap Konkursu Ortograficznego

18 maja 2019 roku  do zmagań z zasadzkami pisowni przystąpiło  10 uczniów z naszej szkoły z klas 7, 8 szkoły podstawowej  i III gimnazjum.

Laureaci

 1. Julia Dybaś 7b
 2. Karolina Hnat 7b
 3. Justyna Kudłaty 8b
 4. Anna Hanas IIIa

Zwycięzcy  przeszli do etapu gminnego i otrzymali cenne nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy nagrody za udział w konkursie.

 • Gminny etap Konkursu Ortograficznego

31 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się I Gminny Konkurs Ortograficzny skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i III gimnazjum. Celem konkursu było: doskonalenie poprawności ortograficznej i gramatycznej, kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

Pierwsza część konkursu polegała na uzupełnieniu luk w dyktandzie zgodnie z regułami ortograficznymi. Druga część zawierała zadania z poszczególnych zasad ortograficznych. Piszący poradzili sobie znakomicie ze wszystkimi zadaniami. Rywalizacja była wyrównana, wyniki punktowe zbliżone. W ortograficznych zmaganiach wzięli udział uczniowie szkół z Łysej Góry, Nienaszowa i Nowego Żmigrodu.   
 
Laureaci
 • I miejsce   Anna Hanas  - Nowy Żmigród
 • II miejsce Wiktoria Winiarska - Nowy Żmigród
 • III miejsca Maja Kowalska - Nienaszów  i  Julia Dybaś Nowy Żmigród                   

Wyróżnienia                      

 • Miłosz Gierlasiński - Nienaszów
 • Natalia Kmiecik - Łysa Góra
 • Katarzyna Musiał - Nowy Żmigród 
Honorowy patronat  nad konkursem objął pan wójt Grzegorz Bara. Nad właściwym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja w składzie: pani Teresa Książkiewicz, pani Alicja Sajdak, pani Wiesława Popek, pani Iwona Turek.

Zwycięzcom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy także otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy do udziału w konkursie już za rok. Sponsorami cennych nagród książkowych był pan wójt Grzegorz Bara i Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynatorami konkursu były pani Wiesława Cieklińska-Popek i pani Iwona Turek.

Serdecznie  dziękujemy.

                                                                                                                     Organizatorzy i uczestnicy

wtorek, 25 czerwiec 2019 16:13
Egzamin ósmoklasisty:

Język polskiJustyna Kudłaty klasa 8b - 100%, Zuzanna Turek klasa 8b - 96%  (nauczycielka pani Wiesława Cieklińska-Popek)

Matematyka – Justyna Kudłaty klasa 8b - 97% , Bartosz Palcar klasa 8b - 97%  (nauczyciel pan Mirosław Biernacki)

Język angielski – Wiktoria Winiarska klasa 8b - 97% (nauczyciel pan Krzysztof Gorczyca)

Egzamin gimnazjalny:

Język polski – Anna Hanas klasa 3a - 94% (nauczycielka pani Małgorzata Tłuściak)

Historia – Mateusz Dorociak klasa 3b -  94% (nauczyciel pan Ryszard Turek)

Matematyka – Kamil Gronek klasa 3a -  90% (nauczycielka pani Teresa Niemiec)

Przedmioty przyrodnicze - Kamil Gronek klasa 3a -  82% (zespół nauczycieli)

Język angielski podstawowy – Miriam Madej i Sebastian Wiatr klasa 3b -100% (nauczycielka pani Beata Faryj),

Język angielski rozszerzony – Sebastian Wiatr klasa 3b - 98%  (nauczycielka pani Beata Faryj)

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 10:17
Chociaż świadectwa i nagrody za pracę uczniów w roku szkolnym 2018/2019 zostały już rozdane, jednak Pani Dyrektor szkoły wraz z  Radą Pedagogiczną pragnie jeszcze raz pogratulować tym osobom, które w ubiegłym już roku szkolnym włożyły bardzo dużo pracy w doskonalenie wiedzy i umiejętności. Dzięki zaangażowaniu, systematyczności i konsekwencji w działaniu, osiągnęli doskonałe wyniki w nauce. Oto uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen na poszczególnych poziomach:

4a - Szymon Nawracaj 5,36

4b – Emilia Szczurek, Nikola Szewczyk 5,18

5a – Oliwia Przybyłowska 5,23

5b – Jolanta Więcek, Milena Głowacka, Piotr Maresz  5,25

6a – Nowacka Magdalena 5,72

7a – Karolina Kochanik, Ewelina Wilk 5,35

7b – Julia Dybaś  5,43

8a – Julia Wójtowicz  4,83

8b – Justyna Kudłaty 5,57

3a – Katarzyna Musiał 5,22

3b – Głodziak Justyna, Oliwia Nawracaj i Mateusz Dorociak 5,33

35 uczniów szkoły uzyskało średnią ocen z poszczególnych przedmiotów powyżej 5,0 i zostało zgłoszonych do nagrody wójta gminy.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy tak dobrych wyników w nauce i zachowaniu oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 09:45
Klasa 4a: Zuzanna Leputa, Izabela Leśniak, Oliwia Łącka, Klaudia Mastej, Karol Mroczka, Szymon Nawracaj, Rita Wielgosz, Eliza Zoła, Adam Źrebiec
Klasa 4b: Emilia Szczurek, Nikola Kmiecik, Nikola Szewczyk, Szymon Miśkowicz
Klasa 5a: Maja Miśkowicz, Otylia Baran, Marcelina Nawracaj, Oliwia Przybyłowska, Natalia Warzecha
Klasa 5b: Milena Głowacka, Błażej Kosiński, Dawid Marchewka, Piotr Maresz, Jolanta Więcek, Patrycja Żurkiewicz
klasa 6a: Michał Adamik, Tomasz Barzycki, Bartosz Kudłaty, Natalia Łodzińska, Karolina Banaś, Milena Mroczka, Magdalena Nowacka, Kacper Pęcak
Klasa 7a: Katarzyna Bieniek, Karolina Kochanik, Kinga Kostrząb, Aleksandra Szyndak, Ewelina Wilk, Urszula Idzik
Klasa 7b: Natalia Baran, Julia Dybaś, Karolina Hnat, Mateusz Miśkowicz, Małgorzata Buczyńska  
Klasa 8a: Alicja Bęben, Julia Wojtowicz
Klasa 8b: Zuzanna Turek, Justyna Kudłaty, Karolina Twardzik, Karolina Łodzińska, Aleksandra Jaracz, Wiktoria Winiarska, Magdalena Zając
Klasa 3a: Kamil Gronek, Aleksandra Moroń, Emilia Mroczka, Katarzyna Musiał
klasa 3b: Paulina Gajoska, Justyna Głodziak,  Oliwia Nawracaj, Katarzyna Twardzik,  Miriam Madej, Mateusz Dorociak,  Simona Leputa, Sebastian Wiatr