Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Start
środa, 31 sierpień 2016 13:29
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2016r. (czwartek). O godzinie 9.00 - Msza Święta w żmigrodzkim Sanktuarium. Po Mszy ok. godz 10.00 spotkanie na boisku szkolnym.
poniedziałek, 04 lipiec 2016 08:12
27 czerwca 2016 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie odbyło się wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Nowy Żmigród. Wśród wyróżnionych znalazły się uczennice  naszej szkoły: Ewelina Wilk kl. 4a, Zuzanna Turek kl. 5b, Julia Bara kl. 6a, Emilia Mroczka kl. 6a, Oliwia Nawracaj kl. 6b, Justyna Głodziak kl. 6b, Kamila Rak kl. 3a gim. i Magdalena Kurdziel kl. 2b gim. Wyżej wymienione uczennice uzyskały bardzo wysokie średnie ocen oraz wzorowe zachowanie. Dodatkowo szóstoklasistki bardzo dobrze napisały Sprawdzian, a uczennica klasy trzeciej Egzamin Gimnazjalny. Reprezentowały także szkołę w licznych konkursach, zdobywając wysokie miejsca i wyróżnienia. Z rąk pana wójta Grzegorza Bary odebrały nagrody rzeczowe w postaci książek. Dla rodziców przygotowano listy gratulacyjne.
poniedziałek, 04 lipiec 2016 07:58
Wakacje to doby czas, aby podsumować osiągnięcia naszych uczniów w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych.
środa, 29 czerwiec 2016 07:47
24 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. O godzinie 8.00 ksiądz proboszcz Henryk Maguda odprawił uroczystą Mszę Świętą. Po Mszy Św., udaliśmy się do GOK-u, gdzie pani dyrektor Alicja Witkowska przywitała wszystkich zebranych i skierowała swoje słowa do uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Głos zabrały również: pani Bogusława Kostrząb przedstawiciel Rady Rodziców i Anna Zdebik przewodnicząca szkoły. W trakcie uroczystości zostały podsumowane osiągnięcia naszych uczniów w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. Na zakończenie uczniowie klasy Ia gimnazjum zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pani Barbary Świerzowskiej. Humorystyczne scenki i piosenki nawiązywały do tematyki wakacyjnej. Publiczność nagrodziła artystów burzliwymi oklaskami.
 
Życzymy wszystkim uczniom, aby wakacyjne miesiące były wielkim odkrywaniem świata,
a oni jego badaczami i odkrywcami…
UDANYCH WAKACJI!
środa, 29 czerwiec 2016 07:42
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum odbyło się 23 czerwca. O godzinie 13.00 została odprawiona Msza Święta przez księdza Jacka Nasiadkę. Po Mszy Św. ks. Nasiadka wręczył nagrody trzecioklasistom, którzy w ciągu całego roku szkolnego uzyskiwali celujące, bardzo dobre i dobre oceny z religii. Później wszyscy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów szkół, a następnie wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymny: narodowy i szkoły. Po tym wstępie głos zabrała dyrektor szkoły pani Alicja Witkowska, która przywitała zebranych gości, rodziców i przede wszystkim uczniów. Następnie głos zabrały: pani Bogusława Kostrząb przedstawiciel Rady Rodziców, przewodniczące samorządów uczniowskich: Julia Bara i Anna Zdebik. Absolwentów pożegnali także przedstawiciele klas młodszych. Uczniowie klas II gimnazjum wręczyli słodkie upominki trzecioklasistom. Jako pierwsze zostały wręczone Listy Gratulacyjne dla Rodziców najlepszych uczniów gimnazjum. Odebrali je państwo Krystyna i Stefan Rak – rodzice Kamili Rak z klasy 3a oraz państwo Bożena i Jan Kusz – rodzice Natalii Kusz z klasy 3b. Następnie odbyło się wręczenie nagród za najlepsze wyniki w nauce, zaangażowanie w życie społeczne szkoły, a także za godne reprezentowanie szkoły poza jej murami m. in. w konkursach i zawodach sportowych. Kulminacyjnym momentem całej imprezy był program kabaretowy w wykonaniu uczniów z klas trzecich gimnazjum przygotowany pod kierunkiem pań: Iwony Turek i Barbary Tomaszewskiej. Uczniowie występując w serialu „Szkoła” w sposób humorystyczny przedstawili scenki z życia uczniów. Występ bardzo się podobał i wywołał uśmiech wśród zgromadzonej publiczności.